1 day ago

Informacja – warsztaty z innowacyjności

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 day ago

Zawiadomienie – warsztaty z niemieckiego

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

2 days ago

Informacja – szkolenia z rosyjskiego

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

2 days ago

Ołoszenie – kursy z włoskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

3 days ago

Informacja – szkolenia z meycyjny

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

4 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z portugalskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich read more...

6 days ago

Publikacja – szkolenia z prawa karnego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolenie-integracyjne.edu.pl/20 read more...